Názory lékařů a odborníků na výživu  

Na vývoji metodiky Bomeo jsme spolupracovali s nejlepšími v oboru, např. ředitelem Aliance výživových poradců Ing. Ivanem Machem, CSc., vysokoškolskou pedagožkou hygieny výživy a nutriční terapeutkou Ing. Hanou Stříteckou, Ph.D a dalšími českými lékaři, nutričními poradci, zdravotními sestrami a mnoho dalších. Za metodikou je nespočet hodin práce a spousta lidí. Užijte si ji. Je vytvořena pro vás.

 

Mudr. Ondřej Veselý

Specialista – Orlickoústecká nemocnice

 
 

Z lékařského hlediska považuji metodiku Bomeo za skvělou pomůcku na zlepšení zdravotního stavu, pomocí změny životního stylu. Tento moderní způsob hubnutí je vhodný do dnešní rychlé doby. Postup začlenění správných dietních, pohybových a režimových návyků je nenásilné a snadné. Bomeo talíř zdravého životního stylu je vhodný pro všechny, kteří tápou ve výživových doporučeních, chtějí shodit přebytečná kila a zbavit se vysoké hladiny cholesterolu a dalších civilizačních nemocí pramenící z obezity. Tuto metodiku mohu jedině doporučit.

Ing. Ivan Mach, CSc.

Prezident Aliance výživových poradců ČR
Autor odborné literatury o výživě
Garant kurzů výživových poradcu

 
 

Doporučení AVP ČR k metodice Bomeo Obecných výživových doporučení na téma co jíst v cestě za zdravím a štíhlým vzhledem už bylo dost a dost, ale jen málokdo ví, jak je správně uchopit a používat v reálném každodenním životě. Aktuálnost platných oficiálních zdravotních výživových doporučení v ČR je navíc velmi sporná a podle oficiálních zpráv o neutěšeném zdravotním stavu obyvatelstva nepřinášejí dlouhodobě žádné významné zdravotní benefity a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva (viz dokument Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, MZd ČR, 2014), spíše naopak.
Nová metodika Bomeo by se již brzy mohla stát účinným názorným edukačním nástrojem v rukou výživových poradců, kteří se řídí eticko-odborným kodexem Aliance výživových poradců ČR, a zároveň skvělou pomůckou pro klienta, který se dnes „ztrácí“ v přemíře jednotlivých informací a obecných doporučení, které se mu mohou zdát rozporuplné (např. jsou doporučované margaríny s nenasycenými mastnými kyselinami zdravotně vhodné?). Přetváří totiž nejnovější vědecké poznatky z výživy do názorné a jednoduché podoby srozumitelné všem klientům a je historicky vůbec poprvé doplněna o jasná pohybová a tzv. režimová opatření, bez kterých se výživové nástroje míjí účinkem, jak víme z běžné poradenské praxe naší pomáhající profese.
Tato metodika byla výživovými poradci otestována jako optimální způsob, jak individuálně navržené změny životního stylu zavést do každodenního života klienta a jeho rodiny. Proto ji doporučuji používat v péči o všechny klienty, kteří chtějí zhubnout a dokonce řešit zásadní metabolické problémy, vznikající i v důsledku nevhodného stravování (např. vysoký krevní tlak, dyslipidémie), na které má medicína pouze farmakoterapeutické metody a bezostyšně rezignuje na jejich prevenci. Metodika Bomeo pomůže většině těch, kteří se chtějí naučit opravdu zdravě a vyváženě jíst a překonat dosavadní problémy v chápaní zásadní role výživy v jejich životě.

MUDr. Tomáš Peška

Lékař–internista
Odborný garant projektu Bomeo

 
 

Nová revoluční metoda, která výrazně šetří váš drahocenný čas. Jako každodenní praktický pomocník vás dovede až k vámi vytyčenému cíli. Navíc hravou a osvěžující formou. Vyvinuto týmem výživových poradců.

Renata Kopečková

Anesteziologická sestra

Fakultní Nemocnice U svatné Anny, Brno

 
 

V ordinacích lékařů je více než polovina pacientů s nadváhou nebo obezitou. V dnešní uspěchané době podceňují zdravou výživu. Jejich zdravotnímu stavu by velice prospělo snížení hmotnosti. V ordinaci ale není prostor na vzdělávání každého pacianta a jeho vedení ke snížení hmotnosti. V metodice Bomeo vidím veliký potenciál a především šanci pro všechny lidi trpící vyšší váhou. Díky lákavému pojmutí metodiky a využívání praktických pomůcek, shledávám metodiku optimálním způsobem na snížení hmotnosti. Metodiku Bomeo talíř zdravého života doporučuji všem, kteří mají zájem zhubnout a zdravě žít.

 
 
 

Bomeo je vhodný pro všechny věkové kategorie, ženy i muže